Slim
Praktisch
L U X . A

Aanpak

LUX.A ontwerpt woningen die de levensstijl van de gebruikers weerspiegelen. We hanteren een tactische aanpak op verschillende schaalniveaus, waarbij we specifieke elementen centraal stellen in het ontwerp. Deze elementen kunnen variëren van de vorm van een ruimte tot een specifiek meubelstuk of zelfs het uitzicht. We streven ernaar om deze blikvangers optimaal te benutten, zodat we tegelijkertijd op andere elementen kunnen besparen zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Soms kiezen we voor maatwerk, zoals een op maat gemaakte kast, en soms integreren we standaardelementen op zo’n manier dat ze lijken op maatwerk.

Bij LUX.A streven we ernaar om efficiënt waarde toe te voegen aan de woning. We stemmen alles op elkaar af en benadrukken specifieke elementen. Daarnaast gaan we slim om met de beschikbare ruimte en besteden we veel aandacht aan de meest optimale indeling van elke ruimte. Omdat het interieur ook een integraal onderdeel van ons ontwerp is, zorgen we ervoor dat geen centimeter onnodig verloren gaat. Bij LUX.A krijg je dus meer woning voor minder.

Holistic architecture
Minimalistic design
interior and exterior
human centered design
smart and practical

Het bouwen van een huis is een proces dat doorgaans een periode van 2 tot 3 jaar beslaat.

Oriëntatiefase

Ontwerpfase

Bouwfase

Oriëntatie

Wat is er mogelijk?

Deze fase vormt het begin van ons human-centered design. Door de juiste vragen te stellen, krijgen we een duidelijk beeld van het programma van eisen, het budget en de gewenste werkzaamheden. Op basis van onze ervaring kunnen we beoordelen of deze haalbaar zijn en indien nodig voorstellen doen om ze passend te maken.

Ontwerpen

Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en vergunningsaanvraag

In deze fase doorlopen we het ontwerpproces, te beginnen met het schetsontwerp waarin het concept wordt bedacht. Hier ontstaat het overkoepelende idee van hoe de woning eruit zal zien. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op kleur, materiaal, levensstijl of woningtype. Tijdens dit proces combineren we berekeningen en tekeningen, en bepalen we wat maatwerk moet zijn en maken we slimme keuzes.

Het schetsontwerp wordt aangepast op basis van uw feedback, resulterend in een voorlopig ontwerp. Vervolgens werken we aan een gedetailleerd definitief ontwerp waarbij we alle aspecten op elkaar afstemmen, zoals budget, plattegronden, gevels, doorsneden en materialen. In deze fase voeren we ook de constructieve berekeningen uit en verzamelen we alle benodigde informatie voor de vergunningsaanvraag. Elke gemeente kan specifieke eisen stellen aan de bouw, variërend van berekeningen tot archeologisch en geluidsonderzoek. Het is altijd nuttig als een architect de ontwerpkeuzes toelicht en laat zien hoe ze voldoen aan de welstandseisen van de gemeente.

Bouwen

Werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering

Terwijl we wachten op goedkeuring van de vergunning, gaan we door met het ontwerpen. De aannemer berekent en bereidt zich voor op de bouw. LUX.A gaat verder met het interieurontwerp, waarbij definitieve beslissingen worden genomen over maatwerk, kleuren, materialen en de uiteindelijke winkellijst voor het meubilair.

Tijdens de bouwfase houden wij toezicht op de werkzaamheden. LUX.A fungeert als het contactpunt tussen de uitvoerende partijen en u. We controleren of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt, de juiste materialen worden gebruikt, alles volgens planning verloopt en er niets wordt vergeten. Door dit aan ons over te laten, heeft u meer tijd voor andere zaken en wordt het ontwerp gewaarborgd.

Bij de oplevering controleren we samen met de inspectie op eventuele gebreken en bespreken we met de aannemer hoe we zaken kunnen verhelpen.

Lux.A maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.